مسئول دفتر امور زنان و خانواده استان

 

نام و نام خانوادگی: زیبا کاظمیان                                                  پست الکترونیکی: kazemian@iaurasht.ac.ir

اطلاعات تماس:  ۳ الی ۳۳۴۲۲۱۵۲ ۰۱۳- داخلی ۱۱۹۴

آخرین ویرایش۲۱ تیر ۱۳۹۹