اهداف

 

- شناخت وضعیت و قابلیت های زنان عضو هیات علمی، کارکنان و دانشجویان واحدها و مراکز دانشگاهی در زمینه های مختلف

- زمینه سازی جهت انجام تحقیقات و پژوهش های بنیادی، راهبردی و کاربردی

- نظارت بر حسن اجرای سیاست ها و برنامه های کلان امور زنان و خانواده دانشگاه در استان

آخرین ویرایش۱۵ تیر ۱۳۹۹