سلسله نشست هاى مهدویت با عنوان: نقش انتظار در تعالی خانواده

تعداد بازدید:۹۴

دبیرخانه مطالعات راهبردی مهدویت استان گیلان

با همکاری دفتر امور زنان و خانواده دانشگاه آزاد اسلامى

و معاونت فرهنگى دانشجویی واحد رشت برگزار می کند:

سلسله نشست هاى مهدویت با عنوان:

نقش انتظار در تعالی خانواده

جلسه اول - انتظار و شاخص هاى دینی خانواده متعالی
جلسه دوم - انتظار و شاخص هاى کارکردی خانواده متعالی

ویژه اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامى استان گیلان 

مدرس: حجة الاسلام والمسلمین دکتر محمود ملکی راد 
(عضو هیأت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى)

تاریخ برگزاری: 

جلسه اول -
چهارشنبه   ۱۲  آبان ۱۴۰۰
ساعت    ۱۲-۱۰

جلسه دوم - 
چهارشنبه  ۱۹ آبان  ۱۴۰۰
ساعت    ۱۲-۱۰

لینک ورود به جلسه (بر بستر نرم افزار ادوب کانکت):

http://Lms.Iaurasht.ac.ir/vahdat
لطفا به عنوان مهمان وارد شوید