نشست هم اندیشی و وبینار آموزشی دفتر امور زنان و خانواده استان گیلان

تعداد بازدید:۶۳

دبیرخانه مطالعات مهدویت استان گیلان با همکاری 

دفتر امور زنان و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

 و معاونت فرهنگی و دانشجویی واحد رشت

نشست هم اندیشی جامعه مهدوی و تمدن زمینه ساز دانشگاه اسلامی

ویژه اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان استان گیلان

و

وبینار: عهد و پیمان علمی با امام زمان

ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان