بنیاد حجاب و عفاف با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان برگزار می کند: نشست مجازی با عنوان (حجاب و عفاف سنبل کرامت)

تعداد بازدید:۴۸
بنیاد حجاب و عفاف با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان برگزار می کند: نشست مجازی با عنوان (حجاب و عفاف سنبل کرامت)